News and events

Slovenská verejnosť a utečenecká kríza po roku: utečencov sa menej obávame, stále im však chceme pomáhať len v úplne nevyhnutných prípadoch

V období 11. 9. až 29. 10. 2016 pre Sociologický ústav SAV na reprezentatívnej vzorke populácie zisťovala agentúra TNS Slovakia aj názory ľudí na Slovensku na utečencov. Obavu z príchodu utečencov má takmer polovica respondentov (47,7%). Ide o výrazný pokles v porovnaní s odpoveďami z roku 2015, kedy odpovede na rovnakú otázku pre Sociologický ústav SAV zisťovala agentúra FOCUS v období 1. až 8. 12. 2015. V tomto výskume sa príchodu utečencov veľmi alebo dosť obávalo až 70% respondentov.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
tlacova_sprava_utecenci_2016.pdf ]