News and events

Ethnic data collection in anti-discrimination efforts in education: Slovak and Hungarian experiences – pro and contra

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

Ethnic data collection in anti-discrimination efforts in education: Slovak and Hungarian experiences – pro and contra

vystúpia

András László Pap, Sociologický ústav SAV / CEU Budapešť
Zuzana Kusá, Sociologický ústav SAV
Lídia Balogh, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences
Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny

v stredu 14. decembra 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94