News and events

Aká je podpora pre výrazné zvýšenie miezd učiteľov na Slovensku?

V období 11.9. až 29.10.2016 pre Sociologický ústav SAV na reprezentatívnej vzorke populácie zisťovala agentúra TNS Slovakia aj názory ľudí na Slovensku na požiadavku výrazne zvýšiť platy učiteľov.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
tlacova_sprava_ucitelia_SU_SAV.pdf ]