News and events

The Politics of Selectivity: Newspaper Coverage of Refugees Before and After the Paris Terrorist Attacks

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

The Politics of Selectivity: Newspaper Coverage of Refugees Before and After the Paris Terrorist Attacks

vystúpi Nadya Jaworsky z Katedry sociologie FSS, MU v Brne.

v stredu 30. novembra 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94