News and events

The work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

The work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work

vystúpi Simon Smith, štipendista programu Marie Skłodowska-Curie v Sociologickom ústave SAV (2013 - 2015)

v stredu 9. novembra 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94