News and events

Výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie z rozpočtu Slovenského výboru pre program MOST pri Slovenskej komisii pre UNESCO

Slovenský výbor pre program MOST pri Slovenskej komisii pre UNESCO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov z rozpočtu výboru na rok 2016. Termín pre predkladanie žiadostí je 15.11.2016. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
vyzva_2016_MOST.pdf ]
ziadost_most_2016.doc ]