News and events

Postmarxovské reflexie na pokračovanie

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV

Srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Postmarxovské reflexie na pokračovanie

Miesto konania: Bratislava, Klemensova 19, č.94
Čas konania: streda 28.09. 2016 (10.00.-17.00.)

Program:

Joe Grim Feinberg: Nespokojnosť s dialektikou

Eva Laiferová: Je ľudský kapitál Pikettyho ilúziou?

Erik Leško: Politický Marx: Ku kritike depolitizovanej ekonómie

Roman Hofreiter: Financializácia v marxistickej literatúre a v alternatívnych výkladoch súčasnej ekonomickej sociológie

Michal Frič: Utečenecká kríza z pohľadu Zygmunta Baumana

Miroslav Pauliček: Fredric Jameson a jeho esteticko-politická dialektika

Vladimír Bačišin: Karol Marx a marxizmus v slovenských a svetových médiách (v digitálnych nosičoch)

Dilbar Alieva: Marxistické reminiscencie v súčasných kontextoch

Peter Takáč: Ideológia: najlepší z možných svetov

Diskusia