News and events

Sociológia a každodennosť

Sociologický ústav SAV a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV - metodologická sekcia

Pozývajú na konferenciu "Sociológia a každodennosť organizovanú pri príležitosti životného jubilea
Dilbar Alievy a ako pocta jej dielu

28. júna 2016 od 10.00 – 16.00 v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave

Program
10.00 – 10.20
Slávnostné príhovory – riaditeľka SÚ SAV, III. OV SAV, SSS pri SAV, časopis Sociológia; ČSS, UK

10.20 – 10.50
Michel Maffesoli, CEAQ Sorbonne Paris V – hlavná prednáška

10.50 – 11.50
František Zich, VŠFS Praha; Ján Stena, emeritný docent; Helena Kubátová, FF UP v Olomouci – prednášky

11.50 – 12.35
Gabriela Lubelcová, FiF UK; Soňa Szomolányi, FiF UK; Juraj Schenk, FiF UK; Ľudmila Benkovičová, ŠÚ SR (a ďalší) – pozdravy

12.35 – 13.05
Dilbar Alieva – prednáška a predstavenie monografií "Sociológia každodennosti" a "Sociológia a každodennosť"

13.10 – 16.00
Spoločenská časť konferencie

Potvrdenie účasti na telefónnom čísle 02 / 5296 4355 kl. 104 alebo mailom zuza.kusa@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
pozvanka_28_6_2016.pdf ]