News and events

Straddling oppression and liberation: narratives from the ‘new South Africa’

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou: Straddling oppression and liberation: narratives from the ‘new South Africa’

vystúpi Jan K. Coetzee, Faculty of the Humanities, University of the Free State, Bloemfontein, Republic of South Africa

v utorok 17. mája 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94