News and events

Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou
Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences

vystúpi
András László Pap

Sociologický ústav SAV
Nationalism Studies Program, Central European University, Budapest
Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

v stredu 23. marca 2016 o 13:30 hod

Prednáška aj následná diskusia bude v anglickom jazyku.

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94

Zoznam priložených súborov:
presentation_pap_saspro_0323.pdf ]