News and events

Euroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár

S prednáškou

Euroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii

vystúpia Ľubomír Falťan a Mária Strussová (Sociologický ústav SAV)

v stredu 9. marca 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV
Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94