News and events

Pozícia postdoktoranda alebo doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Sociologický ústav SAV v Bratislave hľadá doktoranda alebo post-doktoranda na trojročnú pozíciu s nástupom od 1.7.2016 pre tím projektu APVV-14-0527 Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch. Viac informácií o projekte.

Ide o juniorskú pozíciu pre spoločenského vedca so záujmom o kvantitatívny výskum v tíme zabezpečujúcom účasť Slovenska v medzinárodnom programe komparatívneho výskumu ISSP.

Ponúkame

 • „dream job“ pre doktorandov alebo post-doktorandov so záujmom o akademický výskum
 • prácu na medzinárodnom komparatívnom výskume Slovenska
 • jedinečné skúsenosti z práce na projekte medzinárodného komparatívneho výskumu
 • možnosť odborného rastu

Požadujeme
 • záujem o spoločenskovedný výskum
 • schopnosť analyzovať kvantitatívne spoločenskovedné dáta
 • ukončené alebo prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore sociológia, politológia, sociálna geografia, prípadne v inom príbuznom odbore
 • dobrú znalosť angličtiny slovom aj písmom

Oceníme, ak
 • ovládate pokročilé metódy štatistickej analýzy
 • máte skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom
 • máte skúsenosť s publikovaním akademických textov

Prihlášku do konkurzu môžete posielať na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk do 30.4.2016. Prihláška by mala obsahovať motivačný list a životopis vrátane prípadného zoznamu publikovaných akademických textov.

Vybraných záujemcov pozveme na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční v prvej polovici mája 2016.

Prípadné otázky k ponúkanej pozícii môžete adresovať na e-mail: miloslav.bahna@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
konkurz_SU_SAV.pdf ]