News and events

Vzdelávacie nerovnosti v individuálnej, kolektívnej a systémovej perspektíve

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

S prednáškou "Vzdelávacie nerovnosti v individuálnej, kolektívnej a systémovej perspektíve"

vystúpi doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (Katedra školskej pedagogiky, PdF TU)

Seminár sa uskutoční v stredu 20. januára 2016 o 10:00 hod, Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94.