News and events

Slovenská verejnosť a utečenci v decembri 2015

V období 1. až 8.12.2015 zisťovala agentúra FOCUS na reprezentatívnej vzorke populácie pre Sociologický ústav SAV názory ľudí na Slovensku na niektoré otázky súvisiace s príchodom utečencov do Európy.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
tlacova_sprava_SU_SAV21122015.pdf ]