News and events

Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity

Sociologický ústav SAV pozýva na ustavný seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 25.11.2015 o 13:30 hod. v miestnosti č. 94.

Prezentovať bude Myrto Tsilimpounidi na tému: "Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity".

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku.

Zoznam priložených súborov:
USSM_151125_M_Tsilimpounidi.pdf ]