Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti – 11. slovenské a české sociologické dni

KNIHA ABSTRAKTOV

príspevkov prijatých na rovnomennú konferenciu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v. v. i., Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Českej sociologickej spoločnosti

konanej v dňoch 10. - 13. Septembra 2024 v Kongresovom centre SAV ACADEMIA Stará Lesná

Zostavovateľky: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., PhDr. Elena Kajabová
Vydavateľ Sociologický ústav SAV, v. v. i.
ISBN 978-80-89897-47-6

Zoznam priložených súborov:
spolupraca_konflikt_a_legitimita_kniha_abstraktov_2024.pdf ]