Životné prostredie. ISSP Slovensko 2021
Pramenná publikácia
1. vydanie

Roman DŽAMBAZOVIČ, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Milan FICO, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dušan JANÁK, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu APVV-22-0242 „Nacionalizmus, populizmus a sociálne site v komparatívnej perspektíve“ a projektu VEGA-1-0187-24 „Sociológia na hraniciach rodu homo sapiens: utváranie sociálnych vzťahov k zvieratám v každodenných interakciách, kolektívnych predstavách a vo verejnej politike“.

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV, v.v.i. a Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

ISBN 978-80-89897-44-5
EAN 9788089897445

Táto publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Zoznam priložených súborov:
ISSP_Slovensko_2021_Zivotne_prostredie_Pramenna_publikacia_fulltext.pdf ]