Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí

Editor: Zdenek Šťastný
Súbor autorských štúdií

Publikácia je výsledkom riešenia projektu VEGA 2/3146/23 Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí.

Technické a grafické spracovanie: Jarmila Štrbavá
Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav Slovenská akadémia vied

Vydalo vydavateľstvo FORMÁT, Hrnčiarska 21, 902 01 Pezinok

2005

ISBN 80-85544-40-7
EAN 9788085544404

Zoznam priložených súborov:
fenomen_sidelno-priestorovej_identity_2005_fulltext.pdf ]