SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, V.V.I

Autorka
PhDr. Katarína Moravanská, PhD., Sociologický ústav SAV

FORMOVANIE SOCIOLÓGIE URBANIZMU V NORMALIZAČNOM OBDOBÍ
PRIESTOROVÁ SOCIOLÓGIA

Publikácia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 2/0097/21 s názvom Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) (s dôrazom na podmienky v SAV) a s jeho finančnou podporou.

Recenzenti:
Ing. Darina Lalíková CSc.
PhDr. Mária Strussová, PhD.

© Sociologický ústav, v.v.i. SAV, Bratislava 2023

ISBN: : 978-80-89897-42-1
EAN: 9788089897421

Zoznam priložených súborov:
kniha_moravanska_2023.pdf ]