Autorka:
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Recenzenti:
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Publikácia vznikla v rámci riešenia grantového projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA) č. 2/0122/19 a programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-18-0218.

Jazyková úprava: Peter Gažo

Grafická úprava a zalomenie: László Gocon

Vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava 2022.

Prvé vydanie.

Copyright © Marianna Mrva, 2022

ISBN 978-80-89897-33-9 (tlač)
ISBN 978-80-89897-35-3 (epub)
ISBN 978-80-89897-36-0 (mobi)

DOI: 10.31577/2022.978-80-89897-35-3

Odporúčaná maloobchodná cena 8,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
Fenomen_spolocenskej_dovery_na_Slovensku.pdf ]