Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSuburbanizácia v zázemí Bratislavy z pohľadu pôvodných obyvateľov zázemia

Autor:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Sociologický ústav SAV Bratislava

Publikačný výstup prezentuje vybrané poznatky získané v rámci riešenia projektu APVV -16-0462 „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“, ktorý bol riešený na Sociologickom ústave SAV v Bratislave v období 2017-2020.

Práca neprešla jazykovou úpravou

Grafická úprava: Jarmila Štrbavá
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-89897-32-2
EAN 9788089897322

Zoznam priložených súborov:
[ gajdos_suburbanizacia_2021.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava