Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy

Editorka: Dilbar Alieva

Autori

Dušan Kováč (Historický ústav SAV v Bratislave), Dominika Dinušová (Katedra spoločenských vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave), Marek Německý (Fakulta humanitných studií Univerzita Karlova v Prahe), Soňa Szomolányi (Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave), Silvia Miháliková (Sociologický ústav SAV v Bratislave), Dilbar Alieva (Sociologický ústav SAV v Bratislave)

Sociologický ústav SAV

Bratislava 2020

ISBN 978-80-89897-21-6
EAN 9788089897216

Zoznam priložených súborov:
anatomia_revolucie_2020.pdf ]