Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgVýskum európskych hodnôt 2017 – Slovensko. Pramenná publikácia

Výskum európskych hodnôt 2017 – Slovensko
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Zostavovatelia:
Katarína Strapcová
Milan Zeman

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE).

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV

ISBN 978-80-89897-19-3
EAN 9788089897193

Zoznam priložených súborov:
[ Pramenna_EVS_2017_Slovensko.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava