Denníky sociológov 2
Róbert Roško 1963 ― 1995
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Vedeckí redaktori a zostavovatelia: PhDr. Ľudovít Turčan, CSc., Robert Klobucký, PhD.

Recenzenti: PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Juraj Marušiak, PhD.

Kniha vznikla za podpory Sociologického ústavu SAV, grantu VEGA 2/0122/19 Spoločenská dôvera na Slovensku
a s podporou MeTIS Consulting a.s.

Jazyková redaktorka: PhDr. Pavla Turčanová
Technická a grafická redaktorka: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Vytlačilo vydavateľstvo: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.,
Žitavská 14, 821 07 Bratislava
ISBN 80-85544-28-8
EAN 9788085544282

(Denník, 29. mája 1970)

"Budú procesy, či nebudú? Otázka visí vo vzduchu ako fátum, ako Damoklov meč. Nitôčka je akoby stále tenšia a tenšia. Verím, že dokiaľ za vrchstolom sedí Husák, urobí všetko možné, aby sa tento variant neuplatnil. Ale či jeho orientácia na „politické riešenie“ krízy nie je púhou modifikáciou návratu k päťdesiatym rokom. Isteže, kriminály sú najbezpečnejším prostriedkom na rozpútanie spoločenského hororu. Zdá sa však, že ekvivalentný účinok – a o to predsa ide – možno dosiahnuť aj útokom na existenciu. Socialistický systém štátneho vlastníctva je na to ako stvorený. Keď sa ako páka politického riešenia použije „existenčná otázka“, politické kreslá a ideály sa nevyhnutne premieňajú na púhe kulisy, za ktorými sa odohráva zúrivý a žiadnymi etickými normami neregulovaný (a v podstate ani neregulovateľný) boj o korytá, pozície, miesta. Ktoré sociálne sily sú dnes v útoku? Prirodzene tie, ktoré museli v roku 1968 útokom čeliť, ktoré boli ohrozené, napadnuté. Predovšetkým aparátnici. Naskytla sa im príležitosť pomstiť sa a robia to metódami, ktoré si roky osvojovali. Pravda, aj oni sa čomusi po januári 1968 naučili. Že údery treba rozosievať anonymne, z prítmia, pod pás. Pripadajú mi ako pavúci pozorujúci z neviditeľného ústrania hmyz, lapený a bezmocne sa trepotajúci v sieti. Nad kým rozhodia sieť, je stratený, aj keby do nej absolútne nepatril. Práve to (a len to) je horor!!!"


Odporúčaná maloobchodná cena 12,50 €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
Denniky_sociologov_2_obal.pdf ]
Denniky_sociologov_2_obsah.pdf ]