Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSlovenské voľby 2016: retrospektívne analýzy

Slovenské voľby 2016: retrospektívne analýzy

Sociologický ústav SAV, Bratislava 2018

Editor: Vladimír Krivý
Autori: Pavol Baboš, Miloslav Bahna, Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Daniel Kerekes, Vladimír Krivý, Juraj Majo.

Recenzenti: Dr. Karen Henderson, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, RNDr. Tibor Madleňák, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazykový redaktor: Ladislav Mihálik
Technická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Tlač: MERKURY spol. s r.o. (prevádzka IMPRESS, Klincová 35) Martinčekova 2, 821 09 Bratislava

ISBN 978-80-89897-08-7
EAN 9788089897087

Zoznam priložených súborov:
[ volby_2016_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava