Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgŠtvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku

ŠTVRŤSTOROČIE SOCIOLÓGIE NA SAMOSTATNOM SLOVENSKU

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. – 24. mája 2018 v Bratislave pod záštitou Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

2018

SLOVENSKÁ SOCIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV

Prípravný výbor konferencie:
PhDr. Karol Čukan, CSc.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
PhDr. Eva Laiferová, CSc.
PhDr. Margita Minichová-Kollárová, PhD.

Editor: PhDr. Eva Laiferová, CSc.

Recenzenti: PhDr. Peter Guráň, PhD., Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Fotografie: Mgr. Milan Zeman

Vydal STIMUL pre Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV

Bratislava 2018

ISBN 978-80-8127-231-8
EAN 9788081272318

© Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Zoznam priložených súborov:
[ Stvrtstorocie_sociologie_ZBORNIK_2018.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava