Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgLojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt: ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

ISBN 978-80-89897-06-3
EAN 9788089897063

Zoznam priložených súborov:
[ Lojalita_a_protest_abstrakty.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava