Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgVrátiť folklór ľuďom: Dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku

Sociologický ústav SAV, Edícia Analýzy
AKAmedia

Joseph Grim Feinberg
Bratislava 2018

Kľúčové slová: folklór, folklorizmus, performatívnosť, vystúpenie, autentickosť, verejná sféra, ľud, estetická teória

Autor: Joseph Grim Feinberg, PhD.

Recenzenti: Jana Ambrózová, PhD., Miroslav Paulíček, PhD.

Vedecká redakcia: Miroslav Tížik, PhD.

Jazyková redakcia: Mgr. Ľuba Nitrová

Podľa anglického originálu The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post-Communist Slovakia
a nepublikovaných podkladov k pôvodnému rukopisu preložila Renáta Tížiková Nemcová.

Rukopis publikácie bol pripravený v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-0627-12: Demokratickosť a občania
na Slovensku: polstoročie zmien.

Technická a grafická úprava, ­návrh obálky:
Igor Slovák, www.eyeofigor.com

Fotografia na obálke: Joseph Grim Feinberg

Súhlas s použitím reprodukcií: ­
Joseph Grim Feinberg (fotografie č. 1, 12, 13, 14, 16, 17), Stanislav Bernát (fotografie č. 2, 15, 22), Julius Szabó (fotografia č. 3), Viliam Gruska (fotografie č. 4, 6), Peter Zákuťanský (fotografie č. 5, 8, 18, 19, 20, 23), Pavel Maria Smejkal (fotografia č. 10), Patrik Korfant (fotografia č. 11).

Vydal: Sociologický ústav SAV v edícii Analýzy ako svoju 2. publikáciu a AKAmedia, 2018. Prvé vydanie. Adresa: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Akamedia, Björnsonova 1, 811 05 Bratislava, ­vydavatelstvo.akamedia@gmail.com

Copyright © Joseph Grim Feinberg
Slovak Edition © Sociologický ústav SAV

ISBN 978–80–89897–05–6 (SÚ SAV)
EAN 9788089897056 (SÚ SAV)

ISBN 978–80–972769–1–1 (AKAmedia)
EAN 9788097276911 (AKAmedia)

Zoznam priložených súborov:
[ Feinberg_obalka_so_zalozkami.pdf ]
[ Vratit_folklor_ludom_PREVIEW.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava