Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgŠkola nie je pre všetkých

Sociologický ústav SAV
Autorka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Recenzentky: PhDr. Naďa Bizová, PhD., PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.

Publikácia bola pripravená a vydaná v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0157/14 Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti.

Jazyková redaktorka: PhDr. Adriana Oravcová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Foto na zadnej strane obálky Ľuboš Pilc, Pravda

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-98-5
EAN 9788085544985

Odporúčaná maloobchodná cena 9,50 €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ skola_obalka.pdf ]
[ skola_obsah.pdf ]
[ Kusa_2016_Skola_nie_je_pre_vsetkych_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava