Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku

Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku

Robert Klobucký

2016

ISBN 978-80-89897-03-2
EAN 9788089897032

Vydavateľ: © Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Recenzenti: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.
PhDr. Andrej Findor, PhD.

Táto kniha vznikla s podporou grantu VEGA č. 2/0137/14 „Drogová politika na Slovensku a v iných krajinách“

Zoznam priložených súborov:
[ Nelegalne_drogy_a_drogova_politika_na_Slovensku_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava