Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSociológia a každodennosť: Pocta dielu Dilbar Alievy

Sociológia a každodennosť
Pocta dielu Dilbar Alievy

Sociologický ústav SAV

Zostavovateľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Recenzentky: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

Autori: doc. Marek Skovajsa, Ph.D., PhDr. Zuzana Kusá, CSc., prof. Ing. František Zich, DrSc., Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. PhDr. Ján Stena, CSc., doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Publikácia bola pripravená a vydaná v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0157/14 Sociálna inklúzia v škole
v pohľade sociológie každodennosti.

Jazyková redaktorka: Mgr. Miroslava Fabriciusová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

Fotografie: Mgr. Milan Zeman, Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD. a osobný archív doc. PhDr. Dilbar Alievy, CSc.

Ilustrácia na obálke: Ing. Jakub Suchý

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-90-9
EAN 9788085544909

Odporúčaná maloobchodná cena 10,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ sociologia_a_kazdodennost_obalka_web.pdf ]
[ sociologia_a_kazdodennost_obsah_web.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava