Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSociológia každodennosti

Autorka: doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.
Recenzenti: prof. PhDr. Josef Alan, CSc., prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc.

Publikácia vyšla s podporou grantového projektu VEGA č. 2/0157/14 Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti.

Jazyková redaktorka: Mgr. Miroslava Fabriciusová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá
Ilustrácie: Ing. Jakub Suchý

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-89-3
EAN 9788085544893

Odporúčaná maloobchodná cena 17,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ Alieva_obsah_2015.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava