Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgAko sa mení vidiek na Slovensku

Peter Gajdoš
Ako sa mení vidiek na Slovensku

Bratislava 2015

Autor:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD.
PhDr. Stanislav Buchta, CSc.

Publikácia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 2/0102/11 Sociálne zmeny v sídlach na Slovensku v období 1991 – 2011, ktorý bol riešený v Sociologickom ústave SAV v rokoch 2011 – 2013

Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová

Grafická a technické úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-87-9
EAN 9788085544879

Zoznam priložených súborov:
[ Gajdos_Ako_sa_meni_vidiek_na_Slovensku_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava