Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSKÚMANIA SOCIÁLNEJ REALITY: Súbor abstraktov z konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV

SKÚMANIA SOCIÁLNEJ REALITY
Súbor abstraktov z konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV

Kongresové centrum Smolenice SAV, 8. - 9. október 2015

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, 813 84 Bratislava

ISBN 978-80-85544-96-7
EAN 9788085544961

Zoznam priložených súborov:
[ Skumania_socialnej_reality_abstrakty.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava