Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSlovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?

Working Papers in Sociology 1 / 2015

Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?

Miloslav Bahna

Apríl 2015

Zoznam priložených súborov:
[ bahna_brain_drain_PT12015b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava