Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Stav, vývojové zmeny, rozvojové problémy a životné podmienky obcí na Slovensku v období 1990 - 2013 (Sociologický výskum)

GAJDOŠ Peter, MORAVANSKÁ Katarína
Stav, vývojové zmeny, rozvojové problémy a životné
podmienky obcí na Slovensku v období 1990 - 2013
(Sociologický výskum)
Bratislava 2014

Autori a riešitelia projektu:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Prezentované výsledky sociologického výskumu vznikli v rámci riešenie projektu VEGA (2/0102/11) Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovenska v období 1991  2011, ktorý bol riešený na Sociologickom ústave SAV v období 2011 - 2013 (vedúci projektu P. Gajdoš)

Práca neprešla jazykovou úpravou
Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Zoznam priložených súborov:
[ Vyskum_ starostovia _a_ primatori_Sociologicky_ustav_2014.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava