Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgHodnotenie vývojových zmien v rozvojových disponibilitách a životných podmienkach obcí na Slovensku v období 1990 − 2012

GAJDOŠ Peter, MORAVANSKÁ Katarína
Hodnotenie vývojových zmien v rozvojových disponibilitách a životných podmienkach obcí na Slovensku v období 1990 − 2012
Bratislava 2014

Autori a riešitelia projektu:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Prezentované výsledky sociologického výskumu vznikli v rámci riešenie projektu VEGA (2/0102/11) Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovenska v období 1991 − 2011, ktorý bol riešený na Sociologickom ústave SAV v období 2011 − 2013 (vedúci projektu P. Gajdoš)

Práca neprešla jazykovou úpravou

Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja

Grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-83-1
EAN 9788085544831
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava