Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgAko sa mení slovenská spoločnosť

Kniha ponúka bohatý a kvalitný zdroj empiricky podložených zistení, analýz a interpretácií premien základných aspektov sociálnej štruktúry Slovenska za obdobie nielen posledných 25 rokov, ale v niektorých prípadoch až celého storočia. Táto diachrónna perspektíva je obzvlášť cenná v čase dominancie ahistorického vnímania sociálnej reality ignorujúcej fakt, že „to, kde sme, je určené aj cestou, ktorou sme prešli.“
Soňa Szomolányi

Pokladám knihu za budúci referenčný bod akéhokoľvek sociálnovedného hodnotenia transformácie slovenskej spoločnosti. Zaslúži si to tak záberom, ako aj precíznym spracovaním.
Juraj Buzalka


Ako sa mení slovenská spoločnosť
Vladimír Krivý (ed.)

Sociologický ústav SAV 2013

Monografia je výsledkom práce v rámci projektov, ktoré podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: Slovenská spoločnosť v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti (APVV-0529-07) a Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach (VEGA 2/0115/11).

Recenzenti monografie:
Prof. PhDr. Soňa SZOMOLÁNYI, PhD.
Doc. Mgr. Juraj BUZALKA, M.A., PhD.

Recenzenti kapitol:
Doc. RNDr. Milan TUČEK, CSc. (kapitola 1)
Doc. Mgr. M. A. Ivan CHORVÁT, CSc. (kapitola 2)
Prof. RNDr. Vladimír IRA, CSc. (kapitola 3)
Doc. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr. (kapitola 4)
Prof. PhDr. Soňa SZOMOLÁNYI, PhD. (kapitola 5)
RNDr. Danuša JURČOVÁ, CSc. (kapitola 6)

© Miloslav Bahna (kapitoly 4, 6), Ján Bunčák (kapitola 1), Roman Džambazovič (kapitola 1), Anna Hrabovská (kapitola 1), Peter Gajdoš (kapitola 3), Oľga Gyárfášová (kapitola 5), Vladimír Krivý (úvod, kapitoly 4, 5, záver), Tatiana Podolinská (kapitola 4), Michaela Potančoková (kapitola 2), Ján Sopóci (kapitola 1)

Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová
Technické a grafické spracovanie: Jarmila Štrbavá, Mgr. Kristína Štrbavá

Tlač: PhDr. Milan Štefanko – IRIS, Bratislava

ISBN 978-80-85544-82-4
EAN 9788085544824

Odporúčaná maloobchodná cena 20,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ Krivy V. (ed) Ako sa meni slovenska spolocnost (2013) fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava