Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSociálne zdroje miestneho a mikroregionálneho rozvoja vidieka v marginálnych regiónoch Slovenska

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV, SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, BRATISLAVA

SOCIÁLNE ZDROJE MIESTNEHO A MIKROREGIONÁLNEHO ROZVOJA VIDIEKA V MARGINÁLNYCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

Projekt: Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj SR v kontexte integračných dosahov

Autori a riešitelia projektu:
PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc.
Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, PhD.
Spoluriešitelia projektu:
Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc.
PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, PhD.

Grafická a technická úprava: Jarmila ŠTRBAVÁ

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

Interná publikácia.

Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja.

© Sociologický ústav SAV, BRATISLAVA 2013
ISBN 978-80-85544-78-7
EAN 9788085544787

Zoznam priložených súborov:
[ socialne_zdroje_obalka.pdf ]
[ socialne_zdroje_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava