Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgVek – migračné stratégie – trávenie voľného času

Sociologický ústav SAV

Editorka: Magdalena Piscová
Autori: Miloslav Bahna, Magdalena Piscová, Milan Zeman

Oponent: Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.

Publikácia vyšla s podporou projektu VEGA 2/0150/08 Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií

Text neprešiel jazykovou úpravou.
Technická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Bratislava
Tlač: Miko-graf s.r.o., Bratislava

ISBN 978-80-85544-75-6
EAN 9788085544756

Zoznam priložených súborov:
[ vek_migracne_strategie_travenie_volneho_casu.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava