Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSuburbanizácia a jej podoby na Slovensku

Autori:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD.
RNDr. Peter Podolák, CSc.

Publikácia stavia na poznatkoch získaných v rámci riešenia projektu VEGA 2/0116/08 Suburbanizácia – jej sociálno-
priestorové a sociokultúrne kontexty a prejavy na Slovensku a projektu VEGA 2/0102/11 Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovensku v období 1991 – 2011, ktoré sa riešili v Sociologickom ústave SAV v Bratislave.

Jazyková korektúra: PhDr. Pavla Turčanová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Tlač: VEDA – Vydavateľstvo SAV, Bratislava

ISBN 978-80-85544-67-1
EAN 9788085544671

Odporúčaná maloobchodná cena 13,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ Suburbanizacia_a_jej_podoby_na_Slovensku.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava