Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

ISSP: RODINA A ROD 2002. Výskum v rámci programu ISSP - PRAMENNÁ PUBLIKÁCIA

Publikácia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 2/2072/22 "Systémové a kultúrne limity transformácie rodiny a genderových rolí".

Autorský tím:
PhDr. Magdalena PISCOVÁ, CSc.
Mgr. Martina BAUSOVÁ
Mgr. Milan ZEMAN

Zoznam priložených súborov:
[ Rodina_2002_SK_II_cast.pdf ]
[ Rodina_2002_SK_I_cast.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava