Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgAnton Štefánek – vedec, politik, novinár

Anton Štefánek – vedec, politik, novinár

Vedeckí redaktori a zostavovatelia
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Recenzenti
Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.
PhDr. Karol Kollár, CSc.

Publikácia vznikla ako súčasť riešenia niekoľkých projektov VEGA – viď curriculum autorov.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou MeTIS Consulting a. s.

Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová
Technická a grafická úprava: Silvia Danišová, Jarmila Štrbavá

© Vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied Klemensova 19, 813 64 Bratislava v roku 2011
Vytlačilo vydavateľstvo Interlingua, s. r. o., Hrachová 36, 821 05 Bratislava

ISBN 978-80-85544-71-8
EAN 9788085544718

Odporúčaná maloobchodná cena 12,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ anton_stefanek_fulltext.pdf ]
[ anton_stefanek_obsah_uvod.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava