Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgNáboženstvo vo verejnom živote na Slovensku

Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti
Religion in Public Life in Slovakia. Struggles for the Ideological Character of the State and Society

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Recenzovali:
Doc. David Václavík, PhD.
PhDr. Bohumil Búzik, PhD.

Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá


© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava

ISBN 9788085544725
EAN 9788085577732

Odporúčaná maloobchodná cena 17,50 €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ nabozenstvo_vo_verejnom_zivote_obsah_uvod.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava