Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgDesaťročia premien slovenskej spoločnosti

Editorka: Magdalena Piscová

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Bratislava 2011

Recenzentky: PhDr. Eva Laiferová, CSc., PhDr. Zdenka Vajdová

Publikácia vyšla pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia.

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

ISBN 978-80-85544-69-5 (Sociologický ústav SAV)
ISBN 978-80-1209-4 (VEDA)

Odporúčaná maloobchodná cena 12,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ desatrocia_premien_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava