Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Podoby regionálnych odlišností na Slovensku

Podoby regionálnych odlišností na Slovensku
Príklady vybraných okresov

Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš

Recenzenti: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc., Doc. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied, 2005

Zoznam priložených súborov:
[ podoby_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava