Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Životné prostredie 2009

Autori: Magdalena Piscová, Milan Zeman, Miloslav Bahna

Výstup z projektu APVV – 0529- 07 „Slovensko v kľúčových medzinárodných komparatívnych výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti“.

Zoznam priložených súborov:
[ zivotne_prostredie_2009.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava