Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Suburbanizácia na Slovensku

Projekt VEGA 2/0116/08

Autori: Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

Datum publikovania na Internete: 21.12.2010

Zoznam priložených súborov:
[ suburbanizacia.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava