Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Sociálna typológia sídiel Slovenska

Subtéma projektu APVV-0772-07

Autori: Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

Datum publikovania na Internete: 21.12.2010

Zoznam priložených súborov:
[ typologia_sidiel_3.pdf ]
[ typologia_sidiel_2.pdf ]
[ typologia_sidiel_1.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava