Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgŠpecifiká sídelného vývoja na Slovensku - typologická analýza sídiel

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
ŠPECIFIKÁ SÍDELNÉHO VÝVOJA NA SLOVENSKU Typologická analýza sídiel

Autori:
Gajdoš Peter
Moravanská Katarína
Falťan Ľubomír

Recenzenti:
Doc. Ján Pašiak, CSc.
RNDr. Anton Michálek, CSc.

Zoznam priložených súborov:
[ APVV22-GP.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava